Ялалтанд тавтай морил!

Хүндэтгэлийн төв

 • Zhejiang Science and Technology SME

  Жэжян шинжлэх ухаан, технологийн ЖДҮ

 • Certificate of Registration

  Бүртгэлийн сертификат

 • Inspection Report

  Хяналтын тайлан

 • Inspection Report

  Хяналтын тайлан

 • Inspection Report

  Хяналтын тайлан

 • Inspection Report

  Хяналтын тайлан

 • Inspection Report

  Хяналтын тайлан

 • Inspection Report

  Хяналтын тайлан

 • Inspection Report

  Хяналтын тайлан

 • Inspection Report

  Хяналтын тайлан

 • National Compulsory Product Certification Test Report

  Үндэсний заавал дагаж мөрдөх бүтээгдэхүүний баталгаажуулалтын туршилтын тайлан

 • Safety Type Test Report

  Аюулгүй байдлын төрөл туршилтын тайлан

 • National Compulsory Product Certification Test Report

  Үндэсний заавал дагаж мөрдөх бүтээгдэхүүний баталгаажуулалтын туршилтын тайлан

 • Safety Type Test Report

  Аюулгүй байдлын төрөл туршилтын тайлан

 • National Compulsory Product Certification Test Report

  Үндэсний заавал дагаж мөрдөх бүтээгдэхүүний баталгаажуулалтын туршилтын тайлан

 • Safety Type Test Report

  Аюулгүй байдлын төрөл туршилтын тайлан

 • National Compulsory Product Certification Test Report

  Үндэсний заавал дагаж мөрдөх бүтээгдэхүүний баталгаажуулалтын туршилтын тайлан

 • Safety Type Test Report

  Аюулгүй байдлын төрөл туршилтын тайлан

 • National Compulsory Product Certification Test Report

  Үндэсний заавал дагаж мөрдөх бүтээгдэхүүний баталгаажуулалтын туршилтын тайлан

 • Safety Type Test Report

  Аюулгүй байдлын төрөл туршилтын тайлан

 • Certificate of Approval

  Зөвшөөрлийн гэрчилгээ

 • GCS CERTIFICATE FOR PRODUCT CERTIFICATION

  Бүтээгдэхүүний гэрчилгээ олгох GCS гэрчилгээ

 • PZ30 CERTIFICATE FOR PRODUCT CERTIFICATION

  Бүтээгдэхүүний гэрчилгээ олгох PZ30 гэрчилгээ

 • GGD-CERTFICATE FOR PRODUCT CERTIFICATION

  БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ГЭРЧИЛГЭЭ

 • GGJ CERTFICATE FOR PRODUCT CERTIFICATION

  Бүтээгдэхүүний гэрчилгээ олгох GGJ сертификат

 • XL CERTFICATE FOR PRODUCT CERTIFICATION

  БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ гэрчилгээ олгох XL сертификат

 • Business License

  Бизнесийн лиценз

 • High-Tech Enterprises

  Өндөр технологийн аж ахуйн нэгжүүд

 • Credit Rating Certificate

  Зээлийн үнэлгээний гэрчилгээ